Kabinet Psycholoog Elke HoebersWanneer je me contacteert voor een begeleiding zal ik je eerst een afspraak geven voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek luister ik naar de moeilijkheden die jij ervaart en geef ik iets meer toelichting over mijn manier van werken. Ik leg er mij als therapeut in dit gesprek ook op toe om na te gaan of mijn benadering aangepast is aan jouw hulpvraag. Binnen de psychische hulpverlening zijn er immers veel verschillende therapievormen beschikbaar. Het is in dit gesprek mijn taak om te kijken naar jouw hulpvraag en na te gaan welke aanpak voor jou het meest geschikt kan zijn. Indien nodig kan je in dit gesprek een advies of doorverwijsadres krijgen.

Het grote verschil tussen coaching en therapie ligt voor mij in de manier waarop we het probleem aanpakken. 

Coaching

In een coaching focus ik mij op het begeleiden van veranderingsprocessen in het hier en nu. We bekijken hoe jouw leefsituatie er op dit moment uitziet, waar je in vast loopt en hoe jij je leven weer op de rails kan krijgen.

Therapie

In therapie kijken we niet enkel naar de problemen die je momenteel tegenkomt maar nemen we jou als persoon in zijn totaliteit onder de loep met het oog op een optimaal groei- en ontwikkelingsproces. Het is niet altijd nodig om oude pijn en herinneringen weer naar boven te halen. Soms kunnen gebeurtenissen uit het verleden een belangrijke invloed hebben op ons huidig functioneren, dit wil echter niet zeggen dat we het probleem enkel kunnen aanpakken door te praten over het verleden. Oude pijn komt ook tot uiting in de manier waarop we op dit moment ons leven organiseren en ons verhouden tot andere mensen. Door in het hier en nu te experimenteren met nieuwe ervaringen leren we gaandeweg het verleden achter ons te laten en nieuwe keuzes te maken vanuit ons ware zelf die niet beïnvloed worden door onze oude pijn en angst.

De basis van elke therapie is een bewustwordingsproces, een bereidheid om te kijken hoe ingenieus we in elkaar zitten, welke spelletjes we gebruiken in interactie met anderen en welke maskers we dragen voor de buitenwereld en voor onszelf. Het vraagt moed om te durven kijken naar wie we werkelijk zijn en wie we geworden zijn door de keuzes die we zelf maakten. Wanneer we deze uitdaging aangaan worden we ons ervan bewust dat we zelf verantwoordelijk zijn voor wie we zijn en voor hoe we onze eigen toekomst vormgeven. We ontdekken onze ware kern en kunnen van daaruit in alle vrijheid nieuwe keuzes maken. Ieder symptoom wordt dan een kans op groei en ontwikkeling, een kans om ons leven zelf vorm te geven...

Concreet

  • De frequentie van afspraken wordt in onderling overleg bepaald. Gesprekken kunnen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaatsvinden afhankelijk van uw eigen voorkeur. Een coaching- of therapiesessie duurt ongeveer 1 uur.
  • Als cliënt kun je bewust kiezen voor coaching of psychotherapie. Heel vaak is het zo dat we in het eerste gesprek samen kijken naar wat jouw behoeften en wensen zijn in de begeleiding, in overleg bepalen we dan welke vorm de begeleiding zal aannemen. Deze keuze is niet definitief of beperkend, vaak gebruik ik technieken uit beide begeleidingsvormen afhankelijk want wat zich in onze gesprekken aandient.